ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
271 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งจำนวน 1รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
6066
28 ก.พ. 2561
272 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งจำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
6065
28 ก.พ. 2561
273 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถกู้ชีพ กฉ 4144 ดาวน์โหลดเอกสาร
6065
28 ก.พ. 2561
274 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงท่อระบายน้ำและประตูห้องกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
6068
28 ก.พ. 2561
275 ประกาศการใช้ราคากลางของทางราชการโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายซอยเทศบาล 25 ดาวน์โหลดเอกสาร
6095
26 ก.พ. 2561
276 ปร.4 ปร.5 โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายซอยเทศบาล 25 ดาวน์โหลดเอกสาร
6082
26 ก.พ. 2561
277 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางที่ได้รับจัดสรรในงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายซอยเทศบาล 25 ดาวน์โหลดเอกสาร
6076
26 ก.พ. 2561
278 ขอบเขตของงาน โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายซอยเทศบาล 25 ดาวน์โหลดเอกสาร
6082
26 ก.พ. 2561
279 รายงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
6089
26 ก.พ. 2561
280 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขเลข 81-2477 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
6091
26 ก.พ. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| 28 |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50