ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
6068
24 เม.ย. 2561
182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
6077
24 เม.ย. 2561
183 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561(โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยชัยพัฒนา 10) ดาวน์โหลดเอกสาร
6070
23 เม.ย. 2561
184 ปร.4 ปร.5 ตางรางแสดงวงเงิน ปปช. ร่างขอบเขตโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยราชประสงค์ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
6066
23 เม.ย. 2561
185 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
6070
23 เม.ย. 2561
186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
6076
20 เม.ย. 2561
187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
6072
20 เม.ย. 2561
188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
6074
20 เม.ย. 2561
189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
6070
19 เม.ย. 2561
190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
6077
19 เม.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50