ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
331 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
1809
15 ม.ค. 2561
332 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
1816
15 ม.ค. 2561
333 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
1803
15 ม.ค. 2561
334 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง ตค 373 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
1808
15 ม.ค. 2561
335 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
1802
15 ม.ค. 2561
336 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ 416 50 0020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
1804
15 ม.ค. 2561
337 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 446 57 002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
1805
15 ม.ค. 2561
338 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
1810
15 ม.ค. 2561
339 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
1807
15 ม.ค. 2561
340 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำวัสดุสำนักงาน ตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
1818
12 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| 34 |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50