ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
331 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
39
15 ม.ค. 2561
332 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
37
15 ม.ค. 2561
333 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำวัสดุสำนักงาน ตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
46
12 ม.ค. 2561
334 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง บม 2551 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
33
12 ม.ค. 2561
335 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
37
12 ม.ค. 2561
336 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาลงนามถวายพระพร เนื่องในวันปีใหม่ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
12 ม.ค. 2561
337 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
48
11 ม.ค. 2561
338 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
52
11 ม.ค. 2561
339 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
40
11 ม.ค. 2561
340 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
48
11 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| 34 |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50