ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 สัญญาจ้างเลขที่ 02/2561 โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกซอย 25 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
02 มี.ค. 2561
252 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับโครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
41
02 มี.ค. 2561
253 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับโครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
44
02 มี.ค. 2561
254 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายซอยเทศบาล 25 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
28 ก.พ. 2561
255 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
51
28 ก.พ. 2561
256 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ดาวน์โหลดเอกสาร
54
28 ก.พ. 2561
257 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าจำนวน 4 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
41
28 ก.พ. 2561
258 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดสิ่งปฎิกูล ดาวน์โหลดเอกสาร
44
28 ก.พ. 2561
259 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร ดาวน์โหลดเอกสาร
42
28 ก.พ. 2561
260 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง บม 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
28 ก.พ. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| 26 |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50