ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำสิบล้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
1831
06 มี.ค. 2561
252 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
1803
06 มี.ค. 2561
253 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
1810
06 มี.ค. 2561
254 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ สนง. ดาวน์โหลดเอกสาร
1808
06 มี.ค. 2561
255 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 420-56-0020 ดาวน์โหลดเอกสาร
1825
05 มี.ค. 2561
256 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องเสียง ดาวน์โหลดเอกสาร
1828
05 มี.ค. 2561
257 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศจำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1812
05 มี.ค. 2561
258 สัญญาจ้างเลขที่ 02/2561 โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกซอย 25 ดาวน์โหลดเอกสาร
1821
02 มี.ค. 2561
259 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับโครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
1813
02 มี.ค. 2561
260 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับโครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
1811
02 มี.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| 26 |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50