ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน พฤษภาคม มิถุนายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
54
06 ก.ค. 2561
162 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
51
19 มิ.ย. 2561
163 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
19 มิ.ย. 2561
164 สัญญาเลขที่ 04/2561 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยชัยพัฒนา 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
98
21 พ.ค. 2561
165 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยชัยพัฒนา 10 (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
61
04 พ.ค. 2561
166 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยชัยพัฒนา 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
04 พ.ค. 2561
167 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยชัยพัฒนา 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
50
04 พ.ค. 2561
168 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
56
30 เม.ย. 2561
169 รายงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
57
27 เม.ย. 2561
170 ประกาศผู้่ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถ กค 1991 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
27 เม.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50