ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 เอกสารประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายซอยเทศบาล 8/8 ดาวน์โหลดเอกสาร
6066
16 ก.ค. 2561
162 เอกสารประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. สายซอยชัยพัฒนา 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
6063
16 ก.ค. 2561
163 ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
6070
11 ก.ค. 2561
164 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน พฤษภาคม มิถุนายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
6077
06 ก.ค. 2561
165 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
6078
19 มิ.ย. 2561
166 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
6072
19 มิ.ย. 2561
167 สัญญาเลขที่ 04/2561 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยชัยพัฒนา 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
6123
21 พ.ค. 2561
168 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยชัยพัฒนา 10 (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
6080
04 พ.ค. 2561
169 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยชัยพัฒนา 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
6074
04 พ.ค. 2561
170 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยชัยพัฒนา 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
6069
04 พ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50