ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
431 ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรัง ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต ภายในเขตเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
1911
16 พ.ค. 2557
432 ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
1880
02 พ.ค. 2557
433 สอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์สำนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
1892
24 เม.ย. 2557
434 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. ดาวน์โหลดเอกสาร
1906
20 มี.ค. 2557
435 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 17 ดาวน์โหลดเอกสาร
1901
20 มี.ค. 2557
436 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงห้องทะเบียน ดาวน์โหลดเอกสาร
1882
20 มี.ค. 2557
437 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
1904
20 มี.ค. 2557
438 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑) ประจำเดือน มกราคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
1909
20 ก.พ. 2557
439 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑) ประจำเดือนธันวาคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
1925
21 ม.ค. 2557
440 สรุปการจัดชื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) ประจำเดือน ตุลาคม ดาวน์โหลดเอกสาร
1925
21 พ.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| 44 |45| |46| |47| |48| |49| |50