ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
431 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑) ประจำเดือน มกราคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
149
20 ก.พ. 2557
432 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑) ประจำเดือนธันวาคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
162
21 ม.ค. 2557
433 สรุปการจัดชื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) ประจำเดือน ตุลาคม ดาวน์โหลดเอกสาร
165
21 พ.ย. 2556
434 ประกาศ สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
191
16 ต.ค. 2556
435 สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
171
10 ต.ค. 2556
436 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักหน้าโรงเรียนโรตารีกรุงเทพ ไหล่ทางหลวงหมายเลข 3219 ดาวน์โหลดเอกสาร
533
09 ก.ย. 2556
437 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยเทศบาล 2 เชื่อมซอยเทศบาล 4(ข้างโรงเรียนโรตารี) ดาวน์โหลดเอกสาร
196
09 ก.ย. 2556
438 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมปรับปรุงพื้นที่ไหล่ทางหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหนองพลับ ดาวน์โหลดเอกสาร
168
09 ก.ย. 2556
439 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ซอยเทศบาล ๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
213
09 ก.ค. 2556
440 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสวนสุขภาพพร้อมอุปกรณ์ออกกำลังกาย ดาวน์โหลดเอกสาร
197
12 มิ.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| 44 |45| |46| |47| |48| |49| |50