ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
24 มี.ค. 2563
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
28 ม.ค. 2563
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
21 ม.ค. 2563
34 รายงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
53
21 ม.ค. 2563
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
46
21 ม.ค. 2563
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562
82
27 พ.ย. 2562
37 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
26 พ.ย. 2562
38 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 5 ตัน เป็นรถขุดไฮดรอลิก ตีนตะขาบหมุนรอบตัว บุ้งกี๋ปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 0.17 ลบ.ม.เครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า 47 แรงม้า น้ำหนักไม่น้อยกว่า 5 ต ดาวน์โหลดเอกสาร
73
06 พ.ย. 2562
39 ประกาศร่างขอบเขตหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) โครงการจัดซื้อรถตีนตะขาบ ดาวน์โหลดเอกสาร
71
04 พ.ย. 2562
40 การพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(ครั้งที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
66
21 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50