ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
281 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กข5543 ดาวน์โหลดเอกสาร
1811
26 ก.พ. 2561
282 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
1817
23 ก.พ. 2561
283 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับโครงการการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
1817
23 ก.พ. 2561
284 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน 4 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1806
23 ก.พ. 2561
285 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
1814
23 ก.พ. 2561
286 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำหรับโครงการการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
1821
22 ก.พ. 2561
287 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
1813
21 ก.พ. 2561
288 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
1816
20 ก.พ. 2561
289 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องโทรสัพท์พร้อมแฟกซ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 423-59-0014 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
1817
20 ก.พ. 2561
290 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
1817
16 ก.พ. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| 29 |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50