ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
281 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
51
20 ก.พ. 2561
282 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องโทรสัพท์พร้อมแฟกซ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 423-59-0014 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
51
20 ก.พ. 2561
283 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
16 ก.พ. 2561
284 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถแบ็คโฮ ดาวน์โหลดเอกสาร
48
16 ก.พ. 2561
285 สัญญา01/2561 โครงการประปา ดาวน์โหลดเอกสาร
42
13 ก.พ. 2561
286 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
45
09 ก.พ. 2561
287 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
44
09 ก.พ. 2561
288 สัญญา01/2561 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3219 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
09 ก.พ. 2561
289 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
43
07 ก.พ. 2561
290 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-47-0013โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
47
07 ก.พ. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| 29 |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50