ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
401 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
104
27 พ.ย. 2558
402 ประกาศ ประมูลเช่าอาคารศูนย์กลางจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ดาวน์โหลดเอกสาร
95
22 พ.ย. 2558
403 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ต.ค. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
10 พ.ย. 2558
404 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงต่อเติมห้องกองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
120
31 ส.ค. 2558
405 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างห้องเก็บของ ดาวน์โหลดเอกสาร
119
24 ส.ค. 2558
406 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตป้องกันตลิ่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
112
24 ส.ค. 2558
407 สอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ดาวน์โหลดเอกสาร
110
24 ส.ค. 2558
408 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำด้วยถังกรองทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
105
24 ส.ค. 2558
409 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ดาวน์โหลดเอกสาร
91
24 ส.ค. 2558
410 ประกาศ สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์กีฬา ดาวน์โหลดเอกสาร
116
09 ก.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| 41 |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50