ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
401 ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่ิอมสภาพ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
6155
27 ม.ค. 2559
402 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
6120
18 ม.ค. 2559
403 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ย. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
6136
11 ธ.ค. 2558
404 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
6122
27 พ.ย. 2558
405 ประกาศ ประมูลเช่าอาคารศูนย์กลางจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ดาวน์โหลดเอกสาร
6120
22 พ.ย. 2558
406 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ต.ค. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
6129
10 พ.ย. 2558
407 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงต่อเติมห้องกองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
6151
31 ส.ค. 2558
408 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างห้องเก็บของ ดาวน์โหลดเอกสาร
6139
24 ส.ค. 2558
409 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตป้องกันตลิ่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
6131
24 ส.ค. 2558
410 สอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ดาวน์โหลดเอกสาร
6131
24 ส.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| 41 |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50