ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
411 ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างโรงแยกขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
148
27 มี.ค. 2558
412 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต ภายในเขตเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
143
10 มี.ค. 2558
413 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ซอยราชประสงค์ 6 เชื่อมซอยเทศบาล 16 ดาวน์โหลดเอกสาร
149
10 มี.ค. 2558
414 สอบราคาโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองป่าลานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
136
02 มี.ค. 2558
415 ประกาศ สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
160
06 ก.พ. 2558
416 สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) ดาวน์โหลดเอกสาร
130
09 ม.ค. 2558
417 สอบราคาจ้างเหมาโครงการไถกลบ ปิดบ่อขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
174
08 ธ.ค. 2557
418 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมทั้งทำผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กและคานคอนกรีตกับน้ำเซาะถนน ซอยเทศบาล 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
169
08 ธ.ค. 2557
419 ประชาสัมพันธ์การใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
82
30 ต.ค. 2557
420 ประกาศ สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV)พร้อมติดตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
200
09 ต.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| 42 |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50