ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริมนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
6074
09 มี.ค. 2561
242 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ดาวน์โหลดเอกสาร
6076
08 มี.ค. 2561
243 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับโครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
6075
08 มี.ค. 2561
244 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับโครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
6076
08 มี.ค. 2561
245 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับโครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
6078
08 มี.ค. 2561
246 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
6069
08 มี.ค. 2561
247 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำหรับโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสุนัขและแมว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
6064
08 มี.ค. 2561
248 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำหรับโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
6073
08 มี.ค. 2561
249 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำหรับโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสุนัขและแมว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
6075
08 มี.ค. 2561
250 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถเก็บขนะมูลฝอย จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
6068
08 มี.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| 25 |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50