ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับโครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
58
08 มี.ค. 2561
242 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับโครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
52
08 มี.ค. 2561
243 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
48
08 มี.ค. 2561
244 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำหรับโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสุนัขและแมว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
46
08 มี.ค. 2561
245 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำหรับโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
50
08 มี.ค. 2561
246 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำหรับโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสุนัขและแมว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
48
08 มี.ค. 2561
247 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถเก็บขนะมูลฝอย จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
49
08 มี.ค. 2561
248 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำสิบล้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
72
06 มี.ค. 2561
249 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
46
06 มี.ค. 2561
250 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
51
06 มี.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| 25 |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50