ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
44
14 ก.ค. 2563
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
14 ก.ค. 2563
13 รายงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
14 ก.ค. 2563
14 รายงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
14 ก.ค. 2563
15 รายงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
13 ก.ค. 2563
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
13 ก.ค. 2563
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
43
03 ก.ค. 2563
18 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ e-bidding ดาวน์โหลดเอกสาร
53
23 มิ.ย. 2563
19 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ดาวน์โหลดเอกสาร
46
16 มิ.ย. 2563
20 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
14 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50