ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
6058
26 ส.ค. 2563
12 แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดำเนินนโยบายสำคัญของรัฐบาล ครั้งที่ 24/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
6071
20 ก.ค. 2563
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
6079
16 ก.ค. 2563
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
6069
14 ก.ค. 2563
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
6068
14 ก.ค. 2563
16 รายงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
6079
14 ก.ค. 2563
17 รายงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
6060
14 ก.ค. 2563
18 รายงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
6062
13 ก.ค. 2563
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
6061
13 ก.ค. 2563
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
6080
03 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50