ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
1805
10 พ.ค. 2562
92 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
1808
07 พ.ค. 2562
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างฯ ในรอบเดือน มีนาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
1807
30 เม.ย. 2562
94 ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
1807
30 เม.ย. 2562
95 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
1804
30 เม.ย. 2562
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยเทศบาล 8/6 แยก1 ดาวน์โหลดเอกสาร
1806
22 เม.ย. 2562
97 สัญญาเลขที่ 4/2562 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยเทศบาล 8/6 แยก1 ดาวน์โหลดเอกสาร
1811
22 เม.ย. 2562
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายซอยเทศบาล 8/6 แยก 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
1800
22 เม.ย. 2562
99 สัญญา 4 2562 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายซอยเทศบาล 8/6 แยก 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
1803
22 เม.ย. 2562
100 ปร.4 ปร.5โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายซอยเทศบาล 8/6 แยก 1 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
1813
04 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50