ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
1816
19 เม.ย. 2561
192 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
1817
19 เม.ย. 2561
193 ร่างประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
1814
17 เม.ย. 2561
194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อม รถ กค 1991 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
1813
17 เม.ย. 2561
195 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างประกอบอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
1816
11 เม.ย. 2561
196 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
1815
09 เม.ย. 2561
197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
1816
09 เม.ย. 2561
198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
1809
05 เม.ย. 2561
199 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างสำหรับโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
1810
05 เม.ย. 2561
200 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างสำหรับโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
1805
05 เม.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50