ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
6071
26 พ.ย. 2561
122 รายงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
6068
26 พ.ย. 2561
123 รายงานจัดซื้อ-จัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
6075
24 ต.ค. 2561
124 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน กันยายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
6068
24 ต.ค. 2561
125 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
6075
20 ก.ย. 2561
126 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
6074
20 ก.ย. 2561
127 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
6063
20 ก.ย. 2561
128 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยเทศบาล 8/1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
6073
05 ก.ย. 2561
129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยเทศบาล 21 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
6070
05 ก.ย. 2561
130 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน สิงหาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
6071
03 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50