ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางจ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะทะเบียน 81-4137 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
15 มี.ค. 2561
232 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
53
14 มี.ค. 2561
233 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
58
14 มี.ค. 2561
234 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
49
14 มี.ค. 2561
235 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
48
13 มี.ค. 2561
236 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
72
12 มี.ค. 2561
237 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
54
09 มี.ค. 2561
238 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริมนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
54
09 มี.ค. 2561
239 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ดาวน์โหลดเอกสาร
56
08 มี.ค. 2561
240 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับโครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
51
08 มี.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24 |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50