ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางจ้างปรับปรุงซ่อมแซม ศพด. ดาวน์โหลดเอกสาร
6072
16 มี.ค. 2561
232 ปร.4 ปร.5 จ้างปรับปรุงซ่อมแซม ศพด ดาวน์โหลดเอกสาร
6077
16 มี.ค. 2561
233 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำพานพุ่มดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
6065
15 มี.ค. 2561
234 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางจ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะทะเบียน 81-4137 ดาวน์โหลดเอกสาร
6067
15 มี.ค. 2561
235 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
6073
14 มี.ค. 2561
236 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
6078
14 มี.ค. 2561
237 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
6065
14 มี.ค. 2561
238 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
6069
13 มี.ค. 2561
239 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
6092
12 มี.ค. 2561
240 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
6070
09 มี.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24 |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50