ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
451 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ซอยเทศบาล ๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
2034
26 เม.ย. 2556
452 ประกาศสอบราคาจัดซื้อสื่อการจัดการเรียนการสอน ดาวน์โหลดเอกสาร
1975
05 เม.ย. 2556
453 ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปี ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
2077
18 มี.ค. 2556
454 สอบราคาจ้างโครงการขยายท่อเมนประปา ซอยเทศบาล ๑๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
2008
01 ก.พ. 2556
455 สอบราคาจ้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์หน้าเวที ดาวน์โหลดเอกสาร
2031
09 ม.ค. 2556
456 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักพนักงานเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
2034
12 ก.ย. 2555
457 สอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง(ดับเบิ้ลแคบ) ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
2040
30 ส.ค. 2555
458 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอยเทศบาล ๒๐/๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
2015
30 ส.ค. 2555
459 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างศูนย์สาธิตแหล่งเรียนรู้ใช้ชีวิตพอเพียง ดาวน์โหลดเอกสาร
2027
20 ส.ค. 2555
460 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอยเทศบาล ๑๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
2015
17 ก.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| 46 |47| |48| |49| |50