ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
42
28 ก.พ. 2561
262 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง ตค 373 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
28 ก.พ. 2561
263 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ศพด. ดาวน์โหลดเอกสาร
38
28 ก.พ. 2561
264 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งจำนวน 1รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
38
28 ก.พ. 2561
265 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งจำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
34
28 ก.พ. 2561
266 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถกู้ชีพ กฉ 4144 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
28 ก.พ. 2561
267 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงท่อระบายน้ำและประตูห้องกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
38
28 ก.พ. 2561
268 ประกาศการใช้ราคากลางของทางราชการโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายซอยเทศบาล 25 ดาวน์โหลดเอกสาร
60
26 ก.พ. 2561
269 ปร.4 ปร.5 โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายซอยเทศบาล 25 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
26 ก.พ. 2561
270 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางที่ได้รับจัดสรรในงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายซอยเทศบาล 25 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
26 ก.พ. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| 27 |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50