ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 (2) ดาวน์โหลดเอกสาร
6071
20 มิ.ย. 2562
82 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยราชประสงค์ ๖/๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
6071
18 มิ.ย. 2562
83 ปร.4ปร.5โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยราชประสงค์ ๖/๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
6060
18 มิ.ย. 2562
84 บก.01โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยราชประสงค์ ๖/๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
6068
18 มิ.ย. 2562
85 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
6065
12 มิ.ย. 2562
86 รายงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
6061
12 มิ.ย. 2562
87 ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยราชประสงค์ 6/1 ดาวน์โหลดเอกสาร
6074
28 พ.ค. 2562
88 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยราชประสงค์ 6/1 ดาวน์โหลดเอกสาร
6072
28 พ.ค. 2562
89 ประกาศเอกสารแนบท้ายโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยราชประสงค์ 6/1 ดาวน์โหลดเอกสาร
6064
16 พ.ค. 2562
90 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
6072
13 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50