ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
321 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายซอยเทศบาล 13 ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
1819
24 ม.ค. 2561
322 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
1825
19 ม.ค. 2561
323 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
1810
19 ม.ค. 2561
324 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟาและวิทยุ โดยวิธีเฉาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
1807
18 ม.ค. 2561
325 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
1813
18 ม.ค. 2561
326 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
1809
18 ม.ค. 2561
327 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำวัสดุสำนักงาน ตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
1813
17 ม.ค. 2561
328 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ 416-59-0057 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
1813
16 ม.ค. 2561
329 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
1813
16 ม.ค. 2561
330 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
1817
16 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| 33 |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50