ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
321 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ 416-59-0057 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
42
16 ม.ค. 2561
322 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
45
16 ม.ค. 2561
323 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
46
16 ม.ค. 2561
324 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
40
15 ม.ค. 2561
325 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
47
15 ม.ค. 2561
326 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
36
15 ม.ค. 2561
327 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง ตค 373 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
42
15 ม.ค. 2561
328 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
38
15 ม.ค. 2561
329 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ 416 50 0020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
37
15 ม.ค. 2561
330 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 446 57 002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
35
15 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| 33 |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50