ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
381 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารแหล่งเรียนรู้ใช้ชีวิตพอเพียง ดาวน์โหลดเอกสาร
6117
02 มิ.ย. 2560
382 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.สายซอยเทศบาล 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
6110
29 พ.ค. 2560
383 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารแหล่งเรียนรู้ใช้พอเพียง ดาวน์โหลดเอกสาร
6076
16 พ.ค. 2560
384 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
6118
09 พ.ค. 2560
385 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ดาวน์โหลดเอกสาร
6179
03 เม.ย. 2560
386 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยเทศบาล 14 (ฝั่งตะวันตก) ดาวน์โหลดเอกสาร
6149
20 มี.ค. 2560
387 ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยเทศบาล 14 ฝั้งตะวันตก ดาวน์โหลดเอกสาร
6064
20 มี.ค. 2560
388 จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.สายบ้านนางกานดา คำเนตร ดาวน์โหลดเอกสาร
6133
16 มี.ค. 2560
389 จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬากีฬาอุปกรณ์ของเล่นภาคสนาม (กลางแจ้ง) ดาวน์โหลดเอกสาร
6117
09 มี.ค. 2560
390 สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
6119
08 มี.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| 39 |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50