ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
381 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
99
09 พ.ค. 2560
382 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ดาวน์โหลดเอกสาร
156
03 เม.ย. 2560
383 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยเทศบาล 14 (ฝั่งตะวันตก) ดาวน์โหลดเอกสาร
121
20 มี.ค. 2560
384 ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยเทศบาล 14 ฝั้งตะวันตก ดาวน์โหลดเอกสาร
43
20 มี.ค. 2560
385 จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.สายบ้านนางกานดา คำเนตร ดาวน์โหลดเอกสาร
110
16 มี.ค. 2560
386 จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬากีฬาอุปกรณ์ของเล่นภาคสนาม (กลางแจ้ง) ดาวน์โหลดเอกสาร
90
09 มี.ค. 2560
387 สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
97
08 มี.ค. 2560
388 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยเทศบาล 14 (ฝั่งตะวันตก) ดาวน์โหลดเอกสาร
82
07 มี.ค. 2560
389 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก ถนนชัยพัฒนา (ระหว่างซอยชัยพัฒนา 3-5) ดาวน์โหลดเอกสาร
71
28 ก.พ. 2560
390 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก ถนนชัยพัฒนา (ระหว่างซอยชัยพัฒนา 3 - 5) ดาวน์โหลดเอกสาร
89
28 ก.พ. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| 39 |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50