ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 TOR จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
45
12 ก.ค. 2562
72 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาอ้างอิงที่มิใช่งานก่อสร้างครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถบรรทุกดีเซลจำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
47
12 ก.ค. 2562
73 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
45
12 ก.ค. 2562
74 สัญญาเลขที่6/2562โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก สายถนนหนองพลับ ไทรงาม ดาวน์โหลดเอกสาร
56
02 ก.ค. 2562
75 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก สายถนนหนองพลับ ไทรงาม ดาวน์โหลดเอกสาร
43
01 ก.ค. 2562
76 ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยราชประสงค์ ๖/๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
46
28 มิ.ย. 2562
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 (1) ดาวน์โหลดเอกสาร
53
20 มิ.ย. 2562
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 (2) ดาวน์โหลดเอกสาร
50
20 มิ.ย. 2562
79 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยราชประสงค์ ๖/๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
47
18 มิ.ย. 2562
80 ปร.4ปร.5โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยราชประสงค์ ๖/๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
41
18 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50