ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 สัญญาเลขที่ 03/2561 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.สายซอยราชประสงค์ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
26 เม.ย. 2561
172 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
47
26 เม.ย. 2561
173 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
54
26 เม.ย. 2561
174 ประกาศเทศบาลตำบลหนองพลับ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยชัยพัฒนา 10ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
63
24 เม.ย. 2561
175 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างเทศบาลตำบลหนองพลับ เลขที่ 1/2561 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยชัยพัฒนา 10ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
47
24 เม.ย. 2561
176 ปร.4 ปร.5 แบบแปลน ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยชัยพัฒนา 10ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
51
24 เม.ย. 2561
177 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.สายซอยราชประสงค์ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
53
24 เม.ย. 2561
178 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
50
24 เม.ย. 2561
179 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
54
24 เม.ย. 2561
180 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561(โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยชัยพัฒนา 10) ดาวน์โหลดเอกสาร
49
23 เม.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50