ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
6080
30 เม.ย. 2561
172 รายงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
6076
27 เม.ย. 2561
173 ประกาศผู้่ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถ กค 1991 ดาวน์โหลดเอกสาร
6077
27 เม.ย. 2561
174 สัญญาเลขที่ 03/2561 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.สายซอยราชประสงค์ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
6070
26 เม.ย. 2561
175 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
6069
26 เม.ย. 2561
176 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
6071
26 เม.ย. 2561
177 ประกาศเทศบาลตำบลหนองพลับ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยชัยพัฒนา 10ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
6090
24 เม.ย. 2561
178 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างเทศบาลตำบลหนองพลับ เลขที่ 1/2561 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยชัยพัฒนา 10ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
6064
24 เม.ย. 2561
179 ปร.4 ปร.5 แบบแปลน ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยชัยพัฒนา 10ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
6069
24 เม.ย. 2561
180 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.สายซอยราชประสงค์ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
6069
24 เม.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50