ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กันยายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
16 ต.ค. 2562
42 รายงานจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกันยายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
57
16 ต.ค. 2562
43 ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
61
07 ต.ค. 2562
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะบ้านหนองยายอ่วมพร้อมเรียงหินยาแนวและรั้วกั้นขอบสระ ดาวน์โหลดเอกสาร
52
26 ก.ย. 2562
45 ประกาศโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ (แบบอัดท้าย) จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
59
24 ก.ย. 2562
46 TORโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ (แบบอัดท้าย) จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
47
24 ก.ย. 2562
47 ร่างขอบเขตงาน (Terms Of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ (แบบอัดท้าย) จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
46
18 ก.ย. 2562
48 ร่างประกาศ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ (แบบอัดท้าย) จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
44
18 ก.ย. 2562
49 บค06 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ (แบบอัดท้าย) จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
48
18 ก.ย. 2562
50 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
17 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50