ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 5 ตัน เป็นรถขุดไฮดรอลิก ตีนตะขาบหมุนรอบตัว บุ้งกี๋ปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 0.17 ลบ.ม.เครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า 47 แรงม้า น้ำหนักไม่น้อยกว่า 5 ต ดาวน์โหลดเอกสาร
6099
06 พ.ย. 2562
42 ประกาศร่างขอบเขตหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) โครงการจัดซื้อรถตีนตะขาบ ดาวน์โหลดเอกสาร
6095
04 พ.ย. 2562
43 การพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(ครั้งที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
6107
21 ต.ค. 2562
44 ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กันยายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
6085
16 ต.ค. 2562
45 รายงานจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกันยายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
6081
16 ต.ค. 2562
46 ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
6085
07 ต.ค. 2562
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะบ้านหนองยายอ่วมพร้อมเรียงหินยาแนวและรั้วกั้นขอบสระ ดาวน์โหลดเอกสาร
6079
26 ก.ย. 2562
48 ประกาศโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ (แบบอัดท้าย) จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
6080
24 ก.ย. 2562
49 TORโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ (แบบอัดท้าย) จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
6075
24 ก.ย. 2562
50 ร่างขอบเขตงาน (Terms Of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ (แบบอัดท้าย) จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
6070
18 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50