ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 ร่างขอบเขตโครงการก่อสร้างถนน คสล.จำนวน 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
40
16 ก.ค. 2561
152 ประกาศเผยแพร่ราคากลางของทางราชการโครงการก่อสร้างถนน คสล.จำนวน 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
45
16 ก.ค. 2561
153 เอกสารประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายซอยเทศบาล ๑๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
41
16 ก.ค. 2561
154 เอกสารประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายซอยเทศบาล 8/8 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
16 ก.ค. 2561
155 เอกสารประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. สายซอยชัยพัฒนา 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
16 ก.ค. 2561
156 ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
43
11 ก.ค. 2561
157 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน พฤษภาคม มิถุนายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
46
06 ก.ค. 2561
158 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
19 มิ.ย. 2561
159 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
19 มิ.ย. 2561
160 สัญญาเลขที่ 04/2561 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยชัยพัฒนา 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
90
21 พ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50