ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ประกาศใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอลฟัสท์ ติกคอนกรีต สายซอยเทศบาล 11 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
18 ม.ค. 2562
112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรั้วรอบสระว่ายน้ำทต.หนองพลับ ดาวน์โหลดเอกสาร
57
21 ธ.ค. 2561
113 สัญญาเลขที่02/2562 โครงการก่อสร้างรั้วรอบสระว่ายน้ำทต.หนองพลับ ดาวน์โหลดเอกสาร
48
21 ธ.ค. 2561
114 ประกาศโครงการก่อสร้างรั้วรอบสระว่ายน้ำเทศบาลตำบลหนองพลับ ดาวน์โหลดเอกสาร
45
19 ธ.ค. 2561
115 ปร.4 ปร.5 โครงการก่อสร้างรั้วสระว่ายน้ำทต.หนองพลับ ดาวน์โหลดเอกสาร
50
19 ธ.ค. 2561
116 ปร.5 โครงการก่อสร้างรั้วสระว่ายน้ำทต.หนองพลับ ดาวน์โหลดเอกสาร
48
19 ธ.ค. 2561
117 บค.01 โครงการก่อสร้างรั้วสระว่ายน้ำทต.หนองพลับ ดาวน์โหลดเอกสาร
49
19 ธ.ค. 2561
118 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
26 พ.ย. 2561
119 รายงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
50
26 พ.ย. 2561
120 รายงานจัดซื้อ-จัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
24 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50