ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
13 ก.ย. 2562
52 งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลหนองพลับ จัดทำรายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
10 ก.ย. 2562
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. สายซอยเทศบาล ๒๑ พร้อมบ่อพัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
48
19 ส.ค. 2562
54 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. สายซอยเทศบาล ๒๑ พร้อมบ่อพัก ดาวน์โหลดเอกสาร
39
19 ส.ค. 2562
55 รายงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
19 ส.ค. 2562
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
44
15 ส.ค. 2562
57 รายงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
15 ส.ค. 2562
58 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะบ้านหนองยายอ่วม พร้อมเรียงหินยาแนว และรั้วกั้นขอบสระ ดาวน์โหลดเอกสาร
41
13 ส.ค. 2562
59 ปร.4 ปร.5โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะบ้านหนองยายอ่วม พร้อมเรียงหินยาแนว และรั้วกั้นขอบสระ ดาวน์โหลดเอกสาร
44
13 ส.ค. 2562
60 บก.01โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะบ้านหนองยายอ่วม พร้อมเรียงหินยาแนว และรั้วกั้นขอบสระ ดาวน์โหลดเอกสาร
39
13 ส.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50