ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ร่างประกาศ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ (แบบอัดท้าย) จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
1803
18 ก.ย. 2562
52 บค06 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ (แบบอัดท้าย) จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
1807
18 ก.ย. 2562
53 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
1809
17 ก.ย. 2562
54 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะบ้านหนองยายอ่วม พร้อมเรียงหินยาแนว และรั้วกั้นขอบสระหมู่ที่ 4 (ครั้งที่2) ดาวน์โหลดเอกสาร
1810
16 ก.ย. 2562
55 ปร.4 ปร.2 โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะบ้านหนองยายอ่วม พร้อมเรียงหินยาแนว และรั้วกั้นขอบสระหมู่ที่ 4 (ครั้งที่2) ดาวน์โหลดเอกสาร
1801
16 ก.ย. 2562
56 บก01โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะบ้านหนองยายอ่วม พร้อมเรียงหินยาแนว และรั้วกั้นขอบสระหมู่ที่ 4 (ครั้งที่2) ดาวน์โหลดเอกสาร
1805
16 ก.ย. 2562
57 TOR โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะบ้านหนองยายอ่วม พร้อมเรียงหินยาแนว และรั้วกั้นขอบสระหมู่ที่ 4 (ครั้งที่2) ดาวน์โหลดเอกสาร
1801
16 ก.ย. 2562
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
1808
13 ก.ย. 2562
59 งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลหนองพลับ จัดทำรายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
1803
10 ก.ย. 2562
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. สายซอยเทศบาล ๒๑ พร้อมบ่อพัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
1819
19 ส.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50