ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
441 ประกาศ สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
6207
16 ต.ค. 2556
442 สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
6202
10 ต.ค. 2556
443 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักหน้าโรงเรียนโรตารีกรุงเทพ ไหล่ทางหลวงหมายเลข 3219 ดาวน์โหลดเอกสาร
6555
09 ก.ย. 2556
444 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยเทศบาล 2 เชื่อมซอยเทศบาล 4(ข้างโรงเรียนโรตารี) ดาวน์โหลดเอกสาร
6213
09 ก.ย. 2556
445 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมปรับปรุงพื้นที่ไหล่ทางหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหนองพลับ ดาวน์โหลดเอกสาร
6196
09 ก.ย. 2556
446 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ซอยเทศบาล ๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
6230
09 ก.ค. 2556
447 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสวนสุขภาพพร้อมอุปกรณ์ออกกำลังกาย ดาวน์โหลดเอกสาร
6216
12 มิ.ย. 2556
448 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ซอยเทศบาล ๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
6276
17 พ.ค. 2556
449 ประกาศประมูลราคาจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ e-Auction ดาวน์โหลดเอกสาร
6259
07 พ.ค. 2556
450 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากซอยเทศบาล ๑๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
6243
26 เม.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| 45 |46| |47| |48| |49| |50