ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยเทศบาล 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ e-bidding ดาวน์โหลดเอกสาร
11
05 พ.ย. 2563
2 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
27 ต.ค. 2563
3 ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
27 ต.ค. 2563
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการต่อเติมขยายห้องปฏิบัติงานประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
8
27 ต.ค. 2563
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน สิงหาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
09 ต.ค. 2563
6 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
06 ต.ค. 2563
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-57-0021 และหมายเลขครุภัณฑ์ 420-57-0022 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
32
26 ส.ค. 2563
8 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
26 ส.ค. 2563
9 แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดำเนินนโยบายสำคัญของรัฐบาล ครั้งที่ 24/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
46
20 ก.ค. 2563
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
43
16 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50