ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
6045
23 ธ.ค. 2563
2 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
6033
23 ธ.ค. 2563
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยเทศบาล 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ e-bidding ดาวน์โหลดเอกสาร
6041
25 พ.ย. 2563
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยเทศบาล 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ e-bidding ดาวน์โหลดเอกสาร
6083
05 พ.ย. 2563
5 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
6057
27 ต.ค. 2563
6 ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
6065
27 ต.ค. 2563
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการต่อเติมขยายห้องปฏิบัติงานประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
6061
27 ต.ค. 2563
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน สิงหาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
6062
09 ต.ค. 2563
9 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
6055
06 ต.ค. 2563
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-57-0021 และหมายเลขครุภัณฑ์ 420-57-0022 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
6069
26 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50