ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
361 ร่างขอบเขตโครงการซ่อมแซมผิวจราจรลาดยาง ดาวน์โหลดเอกสาร
6078
09 ม.ค. 2561
362 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ กค 7404 ดาวน์โหลดเอกสาร
6084
08 ม.ค. 2561
363 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
6089
05 ม.ค. 2561
364 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
6075
05 ม.ค. 2561
365 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
6098
26 ธ.ค. 2560
366 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
6088
22 ธ.ค. 2560
367 ร่างประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
6081
19 ธ.ค. 2560
368 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
6076
07 ธ.ค. 2560
369 สรุปการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
6087
15 พ.ย. 2560
370 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
6068
15 พ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| 37 |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50