ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
361 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
05 ม.ค. 2561
362 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
76
26 ธ.ค. 2560
363 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
65
22 ธ.ค. 2560
364 ร่างประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
59
19 ธ.ค. 2560
365 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
07 ธ.ค. 2560
366 สรุปการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
15 พ.ย. 2560
367 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
15 พ.ย. 2560
368 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
67
14 พ.ย. 2560
369 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
65
29 ก.ย. 2560
370 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
06 ก.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| 37 |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50