ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
371 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
04 ก.ค. 2560
372 ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคาโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารแหล่งเรียนรู้ใชีชีวิตพอเพียง ดาวน์โหลดเอกสาร
38
13 มิ.ย. 2560
373 สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
07 มิ.ย. 2560
374 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารแหล่งเรียนรู้ใช้ชีวิตพอเพียง ดาวน์โหลดเอกสาร
80
02 มิ.ย. 2560
375 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.สายซอยเทศบาล 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
80
29 พ.ค. 2560
376 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารแหล่งเรียนรู้ใช้พอเพียง ดาวน์โหลดเอกสาร
42
16 พ.ค. 2560
377 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
91
09 พ.ค. 2560
378 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ดาวน์โหลดเอกสาร
149
03 เม.ย. 2560
379 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยเทศบาล 14 (ฝั่งตะวันตก) ดาวน์โหลดเอกสาร
111
20 มี.ค. 2560
380 ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยเทศบาล 14 ฝั้งตะวันตก ดาวน์โหลดเอกสาร
36
20 มี.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| 38 |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50