ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
371 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
1823
14 พ.ย. 2560
372 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
1824
29 ก.ย. 2560
373 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
1833
06 ก.ย. 2560
374 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
1820
25 ส.ค. 2560
375 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
1833
07 ส.ค. 2560
376 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจ้างเหมาติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมอปกรณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
1830
31 ก.ค. 2560
377 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจ้างเหมาติดตั้งระบบเสียงไร้สาย (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
1841
18 ก.ค. 2560
378 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
1823
04 ก.ค. 2560
379 ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคาโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารแหล่งเรียนรู้ใชีชีวิตพอเพียง ดาวน์โหลดเอกสาร
1804
13 มิ.ย. 2560
380 สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
1834
07 มิ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| 38 |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50