ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
421 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมทั้งทำผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กและคานคอนกรีตกับน้ำเซาะถนน ซอยเทศบาล 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
1927
08 ธ.ค. 2557
422 ประชาสัมพันธ์การใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
1842
30 ต.ค. 2557
423 ประกาศ สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV)พร้อมติดตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
1960
09 ต.ค. 2557
424 ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
1919
03 ต.ค. 2557
425 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอยเทศบาล๘/๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
1874
04 ก.ย. 2557
426 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1878
04 ก.ย. 2557
427 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ชุมชนร่มไทร ดาวน์โหลดเอกสาร
1907
01 ส.ค. 2557
428 สอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุพร้อมติดตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
1881
01 ส.ค. 2557
429 สอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
1882
01 ส.ค. 2557
430 ประกาศ สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
1882
30 พ.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| 43 |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50