ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานมู่ลี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
43
19 มี.ค. 2561
222 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมประตูหลังสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
46
19 มี.ค. 2561
223 ประกาศการใช้ราคากลางของทางราชการจ้างปรับปรุงซ่อมแซม ศพด ดาวน์โหลดเอกสาร
42
16 มี.ค. 2561
224 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางจ้างปรับปรุงซ่อมแซม ศพด. ดาวน์โหลดเอกสาร
44
16 มี.ค. 2561
225 ปร.4 ปร.5 จ้างปรับปรุงซ่อมแซม ศพด ดาวน์โหลดเอกสาร
47
16 มี.ค. 2561
226 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำพานพุ่มดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
38
15 มี.ค. 2561
227 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางจ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะทะเบียน 81-4137 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
15 มี.ค. 2561
228 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
43
14 มี.ค. 2561
229 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
49
14 มี.ค. 2561
230 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
42
14 มี.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50