ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้างหินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
1820
22 มี.ค. 2561
222 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธุ์ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
1814
21 มี.ค. 2561
223 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
1808
20 มี.ค. 2561
224 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
1806
20 มี.ค. 2561
225 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
1809
20 มี.ค. 2561
226 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
1804
20 มี.ค. 2561
227 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
1807
20 มี.ค. 2561
228 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานมู่ลี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
1807
19 มี.ค. 2561
229 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมประตูหลังสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
1813
19 มี.ค. 2561
230 ประกาศการใช้ราคากลางของทางราชการจ้างปรับปรุงซ่อมแซม ศพด ดาวน์โหลดเอกสาร
1807
16 มี.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50