ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 TOR โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะบ้านหนองยายอ่วม พร้อมเรียงหินยาแนว และรั้วกั้นขอบสระ ดาวน์โหลดเอกสาร
49
13 ส.ค. 2562
62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. สายซอยเทศบาล ๒๑ พร้อมบ่อพัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
36
06 ส.ค. 2562
63 แบบ บก01 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. สายซอยเทศบาล ๒๑ พร้อมบ่อพัก ดาวน์โหลดเอกสาร
38
06 ส.ค. 2562
64 ปร.4 ปร.5 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. สายซอยเทศบาล ๒๑ พร้อมบ่อพัก ดาวน์โหลดเอกสาร
37
06 ส.ค. 2562
65 TOR โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. สายซอยเทศบาล ๒๑ พร้อมบ่อพัก ดาวน์โหลดเอกสาร
35
06 ส.ค. 2562
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก ดีเซล) ดาวน์โหลดเอกสาร
38
30 ก.ค. 2562
67 TOR จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
38
12 ก.ค. 2562
68 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาอ้างอิงที่มิใช่งานก่อสร้างครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถบรรทุกดีเซลจำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
39
12 ก.ค. 2562
69 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
37
12 ก.ค. 2562
70 สัญญาเลขที่6/2562โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก สายถนนหนองพลับ ไทรงาม ดาวน์โหลดเอกสาร
50
02 ก.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50