ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
391 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ถนนชัยพัฒนา(ระหว่างซอยชัยพัฒนา3-5) ดาวน์โหลดเอกสาร
46
28 ก.พ. 2560
392 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยเทศบาล 14 (ฝั่งตะวันตก) ดาวน์โหลดเอกสาร
54
23 ก.พ. 2560
393 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพักถนนชัยพัฒนา (ระหว่างซอยชัยพัฒนา 3 - 5) ดาวน์โหลดเอกสาร
112
15 ก.พ. 2560
394 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ถ.ชัยพัฒนา ระหว่างซอยชัยพัฒนา 3-5 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
06 ก.พ. 2560
395 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก ซอยชัยพัฒนา 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
15 มิ.ย. 2559
396 สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน(แบบ สขร.๑) มกราคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
97
15 ก.พ. 2559
397 ตกลงราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงสวนสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
93
04 ก.พ. 2559
398 ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่ิอมสภาพ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
131
27 ม.ค. 2559
399 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
97
18 ม.ค. 2559
400 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ย. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
114
11 ธ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| 40 |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50