ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
391 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยเทศบาล 14 (ฝั่งตะวันตก) ดาวน์โหลดเอกสาร
6106
07 มี.ค. 2560
392 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก ถนนชัยพัฒนา (ระหว่างซอยชัยพัฒนา 3-5) ดาวน์โหลดเอกสาร
6094
28 ก.พ. 2560
393 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก ถนนชัยพัฒนา (ระหว่างซอยชัยพัฒนา 3 - 5) ดาวน์โหลดเอกสาร
6120
28 ก.พ. 2560
394 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ถนนชัยพัฒนา(ระหว่างซอยชัยพัฒนา3-5) ดาวน์โหลดเอกสาร
6068
28 ก.พ. 2560
395 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยเทศบาล 14 (ฝั่งตะวันตก) ดาวน์โหลดเอกสาร
6078
23 ก.พ. 2560
396 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพักถนนชัยพัฒนา (ระหว่างซอยชัยพัฒนา 3 - 5) ดาวน์โหลดเอกสาร
6135
15 ก.พ. 2560
397 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ถ.ชัยพัฒนา ระหว่างซอยชัยพัฒนา 3-5 ดาวน์โหลดเอกสาร
6072
06 ก.พ. 2560
398 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก ซอยชัยพัฒนา 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
6068
15 มิ.ย. 2559
399 สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน(แบบ สขร.๑) มกราคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
6124
15 ก.พ. 2559
400 ตกลงราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงสวนสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
6116
04 ก.พ. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| 40 |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50