ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561
  รายละเอียด : งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลหนองพลับ จัดทำรายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 เพื่อประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 1803 คน