ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
45
27 มี.ค. 2561
212 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
43
27 มี.ค. 2561
213 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนตืส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
43
26 มี.ค. 2561
214 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้างหินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
52
22 มี.ค. 2561
215 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธุ์ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
21 มี.ค. 2561
216 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
44
20 มี.ค. 2561
217 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
40
20 มี.ค. 2561
218 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
43
20 มี.ค. 2561
219 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
38
20 มี.ค. 2561
220 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
44
20 มี.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50