ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
1810
30 มี.ค. 2561
212 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
1816
30 มี.ค. 2561
213 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมศพด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
1809
28 มี.ค. 2561
214 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอื่นๆ(มาตรวัดน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
1811
28 มี.ค. 2561
215 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมกล่องปลั๊กสายไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
1818
27 มี.ค. 2561
216 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
1814
27 มี.ค. 2561
217 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
1811
27 มี.ค. 2561
218 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
1810
27 มี.ค. 2561
219 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
1810
27 มี.ค. 2561
220 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนตืส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
1806
26 มี.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50