ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ e-bidding ดาวน์โหลดเอกสาร
1818
23 มิ.ย. 2563
22 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ดาวน์โหลดเอกสาร
1806
16 มิ.ย. 2563
23 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1817
14 พ.ค. 2563
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563
1817
14 พ.ค. 2563
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง สายหนองป่าลาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
1821
21 เม.ย. 2563
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายซอยชัยพัฒนา 3/2ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
1815
21 เม.ย. 2563
27 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายซอยชัยพัฒนา 3/2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
1822
09 เม.ย. 2563
28 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง สายหนองลป่าลาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
1811
09 เม.ย. 2563
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค.2562-ธ.ค.2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
1787
09 เม.ย. 2563
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค.2563-มี.ค.2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
1789
09 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50