ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง สายหนองลป่าลาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
46
09 เม.ย. 2563
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค.2562-ธ.ค.2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
22
09 เม.ย. 2563
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค.2563-มี.ค.2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
23
09 เม.ย. 2563
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธุ์ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
24 มี.ค. 2563
25 รายงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
24 มี.ค. 2563
26 รายงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
24 มี.ค. 2563
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
24 มี.ค. 2563
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
50
28 ม.ค. 2563
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
21 ม.ค. 2563
30 รายงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
46
21 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50