ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : รายงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563
  รายละเอียด : งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลหนองพลับ จัดทำรายงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 9 คน