ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดดินขยายพื้นที่อ่างเก็บน้ำหนองป่าลานพร้อมเรียงหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ (e-bidding)
  รายละเอียด : ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดดินขยายพื้นที่อ่างเก็บน้ำหนองป่าลานพร้อมเรียงหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ (e-bidding)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 กรกฏาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 6 คน