ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563
  รายละเอียด : งานพัสดุและทรัะย์สิน กองคลัง จัดทำรายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 6052 คน