ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563
  รายละเอียด : กองคลัง จัดทำประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 9 คน