ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-57-0021 และหมายเลขครุภัณฑ์ 420-57-0022 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
11
26 ส.ค. 2563
2 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
26 ส.ค. 2563
3 แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดำเนินนโยบายสำคัญของรัฐบาล ครั้งที่ 24/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
20 ก.ค. 2563
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
20
16 ก.ค. 2563
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
14 ก.ค. 2563
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
14 ก.ค. 2563
7 รายงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
14 ก.ค. 2563
8 รายงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
14 ก.ค. 2563
9 รายงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
13 ก.ค. 2563
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
13 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50