ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รอบเดือนมีนาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
27 เม.ย. 2565
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รอบเดือนเมษายนม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
31 มี.ค. 2565
3 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยเทศบาล 20 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
25
29 มี.ค. 2565
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
18 ก.พ. 2565
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รอบเดือนมกราคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
26 ม.ค. 2565
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รอบเดือนพฤศจิกายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
24 ธ.ค. 2564
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รอบเดือนธันวาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
30 พ.ย. 2564
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสรา้งถนน ค.ส.ล.สายซอยราชประสงค์ 4 โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
98
29 พ.ย. 2564
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลมูลฝอย โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
93
22 พ.ย. 2564
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รอบเดือนตุลาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
29 ต.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52