ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
3
03 ก.ค. 2563
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ e-bidding ดาวน์โหลดเอกสาร
12
23 มิ.ย. 2563
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ดาวน์โหลดเอกสาร
11
16 มิ.ย. 2563
4 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
14 พ.ค. 2563
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563
24
14 พ.ค. 2563
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง สายหนองป่าลาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
27
21 เม.ย. 2563
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายซอยชัยพัฒนา 3/2ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
27
21 เม.ย. 2563
8 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายซอยชัยพัฒนา 3/2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
29
09 เม.ย. 2563
9 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง สายหนองลป่าลาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
22
09 เม.ย. 2563
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธุ์ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
24 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48