ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาบริการทีมแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ e-bidding ดาวน์โหลดเอกสาร
9
12 ต.ค. 2564
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปูกระเบื้องผิวหยาบบริเวณรอบสระว่ายน้ำเทศบาลตำบลหนองพลับ โดยวิธีเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
18
16 ก.ย. 2564
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาบริการทีมแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ e-bidding ดาวน์โหลดเอกสาร
29
16 ก.ย. 2564
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอลฟัลท์คอนกรีต สายซอยชัยพัฒนา 6 โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
23
20 ส.ค. 2564
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอลฟัลท์คอนกรีต สายซอยราชประสงค์ 1/1 โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
22
20 ส.ค. 2564
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.โดยรอบอาคารจอดรถเทศบาลตำบลหนองพลับ โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
17
20 ส.ค. 2564
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยเทศบาล 14 โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
15
20 ส.ค. 2564
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดดินขยายพื้นที่อ่างเก็บน้ำหนองป่าลานพร้องเรียงหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
26
23 ก.ค. 2564
9 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดดินขยายพื้นที่อ่างเก็บน้ำหนองป่าลานพร้อมเรียงหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
36
09 ก.ค. 2564
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
6097
23 ธ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51