ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากซอยเทศบาล ๑๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
277
16 พ.ค. 2556
32 ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยเทศบาล ๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
216
15 พ.ค. 2556
33 ผลการสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน ดาวน์โหลดเอกสาร
299
29 เม.ย. 2556
34 ผลการประมูลขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปี 2555
276
05 เม.ย. 2556
35 ผลการสอบราคาจ้างโครงการขยายท่อเมนประปา ซอยเทศบาล ๑๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
268
13 ก.พ. 2556
36 ผลการสอบราคาจ้างก่อสร้างลานเอนกประสงค์หน้าเวที ดาวน์โหลดเอกสาร
281
23 ม.ค. 2556
37 ผลการสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักพนักงานเทศบาล
307
26 ก.ย. 2555
38 ผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอยเทศบาล ๒๐/๑
320
15 ก.ย. 2555
39 ผลการสอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง(ดับเบิ้ลแคบ)ขับเคลื่น ๒ ล้อ(ดีเซล)
300
15 ก.ย. 2555
40 ผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์สาธิตแหล่งเรียนรู้ใช้ชีวิตพอเพียง
393
07 ก.ย. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6