ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศ ผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเทศบาล 17 ดาวน์โหลดเอกสาร
131
03 เม.ย. 2557
22 ประกาศ ผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องทะเบียน ดาวน์โหลดเอกสาร
126
03 เม.ย. 2557
23 ผลการสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
172
31 ต.ค. 2556
24 ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างกำแพงดินพร้อมปรับปรุงพื้นที่ไหล่ทาง หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหนองพลับ ดาวน์โหลดเอกสาร
205
20 ก.ย. 2556
25 ผลการสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักหน้าโรงเรียนโรตารี ดาวน์โหลดเอกสาร
182
20 ก.ย. 2556
26 ผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยเทศบาล 2 เชื่อมซอยเทศบาล 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
209
20 ก.ย. 2556
27 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
246
30 ก.ค. 2556
28 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
221
27 มิ.ย. 2556
29 ผลการประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
234
12 มิ.ย. 2556
30 ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ซอยเทศบาล ๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
232
03 มิ.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6