ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศ ผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอยเทศบาล8/2 ดาวน์โหลดเอกสาร
198
19 ก.ย. 2557
12 ประกาศ ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) ดาวน์โหลดเอกสาร
199
19 ก.ย. 2557
13 ประกาศ ผลการสอบราคาจ้างโครงการก่องสร้างศาลาเอนกประสงค์ชุมชนร่มไทร ดาวน์โหลดเอกสาร
187
21 ส.ค. 2557
14 ประกาศ ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
138
21 ส.ค. 2557
15 ประกาศ ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุพร้อมติดตั้ง(เครื่องรับภาคขยายเสียงฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
150
21 ส.ค. 2557
16 ประกาศ รายซื่อผู้ชนะการเสนอราคา อาหารเสริม(นม)โรงเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
137
19 มิ.ย. 2557
17 ประกาศ ผลการสอบราคาจ้างเหมา โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรัง ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต ภายในเขตเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
154
02 มิ.ย. 2557
18 ประกาศ ผลการสอบราคาครุภัณฑ์สำนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
145
12 พ.ค. 2557
19 ประกาศผลสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงอาหารศูนย์ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
122
03 เม.ย. 2557
20 ประกาศผล โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. ดาวน์โหลดเอกสาร
143
03 เม.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6