ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดำเนินนโยบายสำคัญของรัฐบาล ครั้งที่ 12/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
08 เม.ย. 2564
2 ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองพลับ ดาวน์โหลดเอกสาร
32
18 มี.ค. 2564
3 แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดำเนินนโยบายสำคัญของรัฐบาล ครั้งที่ 8-9/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
18 มี.ค. 2564
4 ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมคณะฯ เข้าตรวจนิเทศเพื่อรับทราบข้อมูลการจัดการเลือกตั้งของเทศบาลตำบลหนองพลับ ดาวน์โหลดเอกสาร
33
04 มี.ค. 2564
5 ร่วมกิจกรรมการตรวจติดตามการเตรียมวามพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ดาวน์โหลดเอกสาร
35
04 มี.ค. 2564
6 ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ดาวน์โหลดเอกสาร
29
04 มี.ค. 2564
7 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองพลับ เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล/นายกเทศมนตรีตำบลหนองพลับ #เขตเลือกตั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
19 ก.พ. 2564
8 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองพลับ เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล/นายกเทศมนตรีตำบลหนองพลับ #เขตเลือกตั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
19 ก.พ. 2564
9 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองพลับ เรื่อง กำหนดจำนวน หลักเกณฑ์ วิธีการ และสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนอ ดาวน์โหลดเอกสาร
40
15 ก.พ. 2564
10 รายงานข้อมูลจำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองพลับ ประจำวันศุกร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
53
12 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25