มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
     
มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 08 พฤษภาคม 2563