ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ถ.ชัยพัฒนา ระหว่างซอยชัยพัฒนา 3-5
  รายละเอียด : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ถ.ชัยพัฒนา ระหว่างซอยชัยพัฒนา 3-5
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 1807 คน