ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลหนองพลับ ดำเนินการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลหนองพลับ มีคุณธรรมและโปร่งใสสอดคล้องตามหลักการประเมินของสำนักงาน ป.ป.ช.จึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 72 คน